Bifrost

bifrostBifrost je dugin most koji povezuje Asgard, svijet bogova koji pripadaju klanu Asa, s Midgardom, svijetom ljudi. Heimdall čuva most Bifrost. Za vrijeme Ragnaroka Heimdallova obrana puca i divovi prelaze Bifrost i napadaju Asgard i bogove.