Bogovi i ostala stvorenja

bogoviPodjela bogova

Bogovi u nordijskoj mitologiji dijele se na dvije grupe ili plemena. Bogovi koji pripadaju starijoj grupi ili plemenu, koji su ujedno i poznatiji, zovu se Asi. Druga skupina bogova se naziva Vani. Asi i Vani su međusobno dugo ratovali, dok se nisu umorili od ratovanja i sklopili mir te razmjenili nekoliko bogova kao zalog mira. Vani su Asima poslali Njorda i njegovu djecu, a Asi su Vanima poslali Henira i Mimira.

Asi

 • Vrhovni bog i vođa Asa je Odin.
 • Thor je Odinov najstariji sin i bog neba i grmljavine.
 • Baldur je sin boga Odina i božice Frigg i omiljeni bog u Asgardu, domu Asa.
 • Heimdall je čuvar mosta Bifrost, koji je ujedno i prolaz između Asgarda, gdje obitavaju bogovi, i Midgarda, gdje obitavaju ljudi.
 • Tyr je bog rata.
 • Loki je bog trikova i zezanja.
 • Hodr je slijepi bog.

Vani

 • Njord je bog mora i ribara.
 • Freyr je bog sunca, plodnosti i obilja.
 • Freya je bog plodnosti, mira i zadovoljstva među smrtnicima.
 • Frigg je bila Odinova žena i majka mnogih bogova.

Ostala stvorenja