Kozmogonija u egipatskoj mitologiji

egipat-kreacijaEgipatska kozmogonija je rezultat njihovog shvaćanja svijeta koji ih okružuje. Egipćani su smatrali da postoji red u svemiru kojeg su zvali Maat. Oko njega je kaos koji pokušava uništiti red koji postoji. Ljudi sa svojim ponašanjem utječu na održavanje Maata.

Svemir se sastoji od elemenata prirode koji su personificirani u bogove. Tako vodu i more predstavlja bog Nun, zemlja je bog Geb, nebo je božica Nut, zrak je Shu, a sunce je Ra. Bog Ra se tijekom dana kreće po tijelu božice Nut i obasjava svijet svojom svjetlošću. Kada Ra prođe zapadni horizont, ulazi u zemlju Duat kroz koju prolazi tijekom noći te ponovno dolazi na ovaj svijet u zoru na istočnom horizontu. Horizonti su zapravo dvije planine zvane Akhet, koje označuju prijelaz s ovog svijeta u Duat.

kozmogonija

Kozmogonija se spominje u mnogim mitovima. Svi se mitovi događaju prije postojanja ljudi, kada su bogovi vladali zemljom. Nakon njih je vlast preuzeo faraon, kojeg smatraju sinom bogova.

Postoje četiri glavna mita o nastanku svijeta zato što su postojali mnogi gradovi koji su zagovarali svoje mitove i bogove koji su sudjelovali u stvaranju svijeta. To su Hermopolis, Memphis, Heliopolis i Teba.

Hermopolis

Prije svega je postojao oktet bogova, Ogdoad; Nun i Naunet kao voda, Huh i Hauhet kao beskrajnost mora, Kuk i Kauket kao tmina mora te Amun i Amaunet kao nevidljivo ili sakriveno u morima. Dakle, postojale su dvije skupine unutar okteta – muška i ženska skupina bogova. Kada su se oni ujedinili, nastao je brežuljak iz kojega je izašlo sunce koje je osvijetlilo cijeli svijet.

Memphis

Glavnu ulogu u nastanku svijeta je imao bog Ptah. On je uz pomoć Riječi i Uma stvorio cijeli svijet i sve bogove.

Heliopolis

Atum je bio bog koji se nalazio u vodama boga Nu. Nakon toga je izišao na prvotni brežuljak i stvorio boga Shu i njegovu sestru Tefnut. Nakon toga su Shu i Tefnut stvorili boga Geba i božicu Nut. Njih dvoje su nadalje dobili četvero djece, koji predstavljaju sile života: Oziris – bog plodnosti i obnove, Izida– božica majčinstva, Set – bog kaosa i Neftis – ženska polovica Seta.

Teba

Smatrali su da Amun nije bio samo dio okteta Ogdoad, nego i nevidljiva sila iza svega. Iz njega je sve proizišlo, svi ljudi i bogovi. Kako je grad Teba postala religijsko središte, Amun je postao vrhovni bog svih ljudi i ostalih bogova. Također se smatra da je prvotni brežuljak iznikao na mjestu grada Tebe.