Egipatska mitologija

kozmogonijaEgipatska mitologija zasniva se na totemizmu, odnosno vjerovanju u toteme u obliku svetih životinja i bića koja su nalik životinjama. Veliki dio egipatskih bogova je mješavina ljudi i životinja s nadnaravnim moćima. Egipatska mitologija je nastala kao odgovor ljudi na svijet koji ih okružuje. Uz pomoć mitologije objašnjavali su sve što se događa oko njih. Svijetu koji ih okružuje davali su ljudske i nadljudske osobine i prikazivali su ga u obliku raznih bogova i božica. To se može vidjeti u egipatskoj kozmogoniji i opisu svijeta gdje je, primjerice, nebo zapravo božica Nut, zemlja bog Geb, vjetar bog Shu, a ocean bog Nun.

oziris-tronEgipćani su smatrali da su bogovi obitavali u Egiptu prije ljudi te su nakon njihove vladavine stvorili ljude da ih zamijene. Zato svi mitovi govore o djelima bogova koja su se dogodila prije ljudi. Najpoznatiji mit je onaj o Ozirisu. Također je zanimljivo da Egipćani nemaju samo jedan mit o nastanku svijeta i bogova. Kako su postojali religijski centri, tako su se mijenjali i mitovi o nastanku svijeta. Najvažniji religijski centri bili su gradovi Teba, Memfis, Hermopolis i Heliopolis.

Zagrobni život

anubis-pokapanjeZagrobni život zaokupljao je velik dio egipatskog života i mitologije. Dokaz tome je veliki broj grobnica poput piramida, mumija i božanstava koji su vezani za pogrebne običaje. Svaki čovjek ima dušu koja se sastoji od više dijelova. Poslije smrti čovjek odlazi na suđenje, gdje mu bog Anubis izvaže srce koje su nazivali Ib. Ako je srce lakše od pera Maat, pokojnik može ići u podzemni svijet Duat, gdje će dobiti svoju kuću i oranicu koju će obrađivati za vladara podzemnog svijeta Ozirisa. Ako je pokojnikovo srce teže od pera Maat, pokojnikovo srce proždire Ammut i pokojnik ide u neki oblik pakla.

Izvori

Egipatska kultura je jako dobro očuvana. Postoje mnogi izvori koji govore o životu Egipćana i njihovom vjerovanju. Imali su svoje pismo, hijeroglife, koje možemo naći na piramidama, u grobnicama faraona, raznim artefaktima i zidnim slikama. Kada su Grci počeli osvajati zemlje oko Nila, tada se i društveni, religijski i mitološki život počeo miješati. Tako postoje mnogi bogovi u grčkoj mitologiji koji su inspirirani egipatskim bogovima, primjerice, egipatski bogovi Tot i Anubis jednaki su grčkom bogu Hermesu. Oziris je izjednačen s Dionizom, a Set s Tifonom. Hathor je Grcima nimfa Io, a Izida Demetra. Grcima su, doduše, bogovi životinjskih glava bili bizarni i neobični, ali su neke prihvatili.