Egipatski bogovi

Egipatski bogovi su personifikacija prirode koja se nalazila oko žitelja starog Egipta. Sve pojave koje nisu razumjeli pripisali su bogovima. Tako je primjerice udar vjetra bio bog vjetra koji je putovao negdje ili je sunce na nebu bog koji putuje sa istoka na zapad u svojoj kočiji. S vremenom se razvila kompleksna mitologija u kojoj su bogovi imali glavnu ulogu. Nastale su priče o njihovim pustolovinama, problemima i međusobnim ljubavnim i srodstvenim vezama. Najpoznatija priča koju je znao svaki egipćanin bio je mit o Ozirisu. Egipćani su vjerovali da su bogovi stvorili cijeli svemir i sebe same te da su živjeli i vladali Egiptom prije ljudi. Nakon što su se umorili od vladanja stvorili su ljude i dali svu vlast faraonima koje su egipćani smatrali direktnim potomcima bogova.

Egipatski i grčki bogovi

Grčka i Egipatska mitologija se ponekad isprepliću jer su u stvarnom svijetu te dvije zemlje bile u konstantnoj interakciji, kako društvenoj tako i vojnoj. Tako mnogi bogovi iz jedne i druge mitologije poprimaju iste ili slične atribute. Vrhovni bog u grčkoj mitologiji bio je Zeus koji je bio sličan egipatskom vrhovnom bogu Amonu (Ra).  Isto tako je egipatski bog Thoth sličan grčkom Hermesu ili Oziris sličan Dionizu itd. Iako su imali slične bogove, grci i egipćani nisu imali isti ukus. Tako da je većina egipatskih bogova grcima bila čudna i strašna.

Egipatski bogovi su poslužili kao inspiracija mnogim umjetnicima i filmašima. U filmu Bogovi Egipta se mogu vidjeti većina glavnih bogova u egipatskoj mitologiji. Također je radnja filma bliska mitu o Ozirisu.

Najpoznatiji bogovi su:

 • Ra – bog sunca,
 • Nun – bog mora,
 • Geb – bog zemlje,
 • Shu – bog vjetra,
 • Tefnut – božica vode,
 • Nut – božica neba,
 • Tot – bog pisara i mudrosti,
 • Oziris – bog podzemlja,
 • Set – bog pustinje i kaosa,
 • Neftis – božica grobnica i noći,
 • Izida – božica plodnosti i ljubavi,
 • Horus – bog rata i neba,
 • Anubis – bog balzamiranja i mrtvih.