Anubis

anubisAnubis je egipatski bog podzemlja, balzamiranja i pokojnika.

Sin je boga Ozirisa i božice Neftis, ali ga je Izida odgojila jer ga je Neftis smatrala ružnim te ga ostavila. Anubis ima tijelo čovjeka i glavu čaglja, životinje koja podsjeća na vuka. Vezan je za groblja i mumije, a zadaća mu je da doprati mrtve do sudnice gdje im se sudi. Anubis također važe čovjekovo srce,  Ib, na ritualu vaganja srca. Nakon smrti boga Ozirisa, Anubis je od njega napravio mumiju, koja je ujedno postala prva mumija. Kao vladar podzemlja ima žene Anput, Neheb Kau, Nehebku i Kebechet. Kebechet je božica koja toplom vodom pere organe i brine se o duši pokojnika. Kebechet je također i Anubisova kćer.

Grci su vjerovali da je jednak njihovom Hermesu, bogu trgovine. Hermanubis, kombinacija Hermesa i Anubisa, bio je štovan u Cynopolisu, “gradu pasa”. Za Grke i Rimljane Hermanubis je bio bizarno i primitivno božanstvo jer je imao glavu šakala. Bio je štovan i kao Sirius u raju i kao Kerber, troglavi pas u podzemlju.