Geb

gebGeb je bog zemlje na kojoj se nalazi cijeli svijet. Ujedno je i brat i muž božice Nut, koja je bila božica neba. Njegova djeca su Oziris, Izida, Neftis i Set. Njegovi roditelji su Shu, bog vjetra i Tefnut, božica vode i vlažnosti. Kada se nasmije, nastanu potresi.

Gebov simbol je guska. Koža mu je ponekad zelena, što simbolizira rijeku Nil, a ponekad crna, što simbolizira plodnu zemlju. Geb se prikazuje kao čovjek koji ponekad nosi krunu sjevera, a ponekad krunu juga Egipta. Također ponekad nosi bijelu krunu i gusku na glavi, što simbolizira zemlju. U jednoj ruci drži štap, a u drugoj ankh, simbol života.