Horus

Postoje dva Horusa; jedan je sin Izide i Ozirisa, a drugi je sokol boga Ra. On je bog rata, neba i lova te zaštitnik djece.

Horus kao sin Izide i Ozirisa

horusU najpoznatijem egipatskom mitu o Ozirisu bio je jedan od važnijih likova. U mitu ga je Izida rodila i odgajala u tajnosti  u delti Nila. Kad je odrastao, sukobio se sa Setom oko prijestolja i htio je osvetiti svog oca. Kako bi razriješili sukob, bogovi su pokrenuli Veliki Sud gdje se trebalo odlučiti tko će dobiti vlast nad Egiptom. Ra je bio za Seta jer je smatrao da je Set strašniji i moćniji od Horusa, a Izida i Tot su smatrali da bi vlast trebao dobiti Horus. Nakon dugotrajne rasprave odlučili su se obratiti božici Neit da odluči tko je pobijednik. Ona je razmislila i odlučila da bi Horus trebao biti novi vladar nad Egiptom. Set se nije slagao s tim te je pokušao silom oteti prijestolje. U međusobnim sukobima Set je Horusu izbio oko, a Horus je Setu odstranio testise. Također su se borili u Nilu u obliku nilskih konja. Na kraju je Horus pobijedio, oženio božicu Hathor i postao vladarem Egipta. S Hathor je dobio četiri sina: Imset, Duamutef, Hapi i Kebehsenuef.

Horus kao sokol boga Ra

horus-sokolU davna vremena Egipćani su vjerovali u jednog drugog Horusa. To je sokol, bog Sunca, miljenik i sin
boga Ra. Sokol je personifikacija neba i visina. U Tekstovima piramida spominje se da je on lice neba, a njegove oči Sunce i Mjesec. Taj sokol Horus bio je veličanstveni ratnik, ali ga treba razlikovati od Ozirisovog sina Horusa. Sokol Horus je Raov sin, ali se također borio sa Setom, kao i Ozirisov sin.