Nun

nunNun je praiskonski ocean i bog iz kojeg su nikli ostali bogovi. Pripada oktetu bogova koji su egipćani nazivali Ogdoad. Najčešće se prikazuje kao čovjek s glavom žabe. Također se mogu naći izvori gdje je prikazan kao bradati čovjek zeleno-plave puti, što simbolizira vodu i plodnost. U jednoj ruci i u kosi drži stabljike paprati, koja je simbol dugovječnosti. Imao je, kao i svi prvotni bogovi, svoj drugi vid u obliku žene koja se zvala Naunet.

Bio je inspiracija mnogim bogovima drugih religija i mitologija, primjerice Okeanu, grčkom bogu mora. Također je inspiracija japanskoj mitologiji koja je prvotno imala beskrajno more. U mitologiji Mezopotamije more je bilo podijeljeno na dva boga od kojih je, kao u egipatskoj mitologiji, jedan bio muško, a drugi žensko.