Ra

raRa je bog sunca, jedan od najznačajnijih i najštovanijih bogova u egipatskoj mitologiji. Prikazivan je s glavom orla i žutim diskom iznad glave koji simbolizira sunce. Također se ponekad zna pojaviti u obliku skarabeja. U jednoj ruci drži simbol života – ankh, a u drugoj štap.

Jedan je od starijih bogova u egipatskoj mitologiji, ali ne i najstariji. Za vrijeme egipatske rane države bio je snažan i povezivan s faraonom. Kako se u to vrijeme faraon već smatrao utjelovljenjem boga Horusa, Ra i Horus su se povezali u jednog boga, Ra-Horatkhty. On se također povezivao i s bogom Atumom, te je nastao bog Atum-Ra. Faraoni su u ranoj dinastiji bila nazivani sinovima boga Ra. Gradili su mnoge hramove sunca u njegovu čast. Kada je jačao grad Teba, njihov je bog Amon postajao sve jači i popularniji. Iako je Ra i dalje bio vrlo popularan, polako se stopio s bogom Amonom i nastao je bog Amon-Ra.

Jedan od mitova govori da su ljudi nastali od njegovih suza te su Egipćani sami sebe nazivali stadom boga Ra. Bio je otac boga Shu i božice Tefnut. Također je bio stvoritelj lavice Sekhmet, koja je nastala iz vatre koja se nalazila u njegovom oku.

ra-brodPutovao je dvama solarnim brodovima, Mandjet (Brod milijuna godina) i Mesektet (Jutarnji brod). Mesektetom je putovao kroz Duat, podzemni svijet mrtvih, gdje je imao glavu ovna. Tijekom putovanja Duatom Ra se svakodnevno borio protiv svojeg vječitog neprijatelja, zmije Apofis. Set, koji je bio član posade broda Mesektet, pomagao je u borbi sa zmijom Apofis, a Mehen je branio brod od stvorenja u podzemlju. Tijekom dana je putovao nebom svojim brodom Mandjet i donosio toplinu i svjetlo.