Shu

shuShu je bog zraka i praznog prostora. Njegov posao je da razdvaja nebo i zemlju. Stvorio ga je bog Ra kihanjem. Jedan je od prvih bogova koji su nastali. Zajedno sa sestrom i ženom Tefnut bio je roditelj Geba, boga zemlje i Nut, božice neba.

Zvali su ga sjevernim povjetarcem koji najavljuje sunce. Prikazuje se kao čovjek koji u kosi ima pera, koja simboliziraju lakoću i lepršavost zraka. Oblaci na nebu smatraju se njegovim kostima. U rukama je držao štap i ankh, simbol života.

U grčkoj je mitologiji Atlas bio inspiriran bogom Shu jer se i on ponekad prikazivao s nebom na leđima, kao što se Atlasa prikazivalo kako drži cijelu zemlju na leđima.