Tot

totTot je bog pisara i mudrosti. Također se smatra bogom astronomije, geometrije, matematike i umjetnosti. Ima dva oblika: jedan oblik ima glavu ptice ibis, a drugi glavu majmuna. Prikazuje se s papirusom i tintom za pisanje.

Uz Tota se vežu mnogi mitovi i priče. Smatra se da je Tot zaslužan za kalendar s 365 dana u godini. Naime, kako je Ra zabranio božici Nut da ima djecu bilo koji dan u godini od 360 dana, ona se obratila Totu za pomoć. On je uspio iznuditi još 5 dana od boga Khonsu te je tako Nut mogla roditi tih dodatnih pet dana.  Izumio je hijeroglife i bio je zapisničar na posljednjem sudu svakog čovjeka nakon smrti.