Frigg

frigg

Frigg je bila božica koja je pripadala klanu Vana, ali je nakon primirja između Asa i Vana postala pripadnicom Asa. Ona je Odinova supruga i vrhovna božica Asa. Smatra se božicom braka, majčinstva i plodnosti. Pripadala je šamanima, koji su mogli vidjeti i mijenjati budućnost i sudbinu bogova i ljudi.

O njezinoj osobnosti svjedoči više saga i priča u kojima se ona spominje. Jedna od njih kaže da je za vrijeme Odinove odsutnosti, kada je vlast bila u rukama njegove braće, bila u vezi s njegovom braćom, Vilijem i Vejom. Nakon što se Odin vratio, braća su vlast predala Odinu, a ona se vratila u ulogu njegove supruge.

Jedna druga priča govori o Frigginoj majčinskoj ljubavi. Nakon smrti njezinog sina Baldura, Frigg ga je pokušala vratiti među žive na sve moguće načine, iako je znala da se sudbina ne može tako lako izmijeniti. Prije nego što je Baldur umro, zahtijevala je od svake žive i nežive stvari da se zakune da ga neće ozlijediti. Kako je Baldur ipak nastradao i umro, poslala je glasnika božici Hel s molbom da ga otkupi. Hel se dogovorila s glasnikom da će pustiti Baldura da se vrati u Asgard ako sva bića na svim svjetovima budu plakala za njim. Glasnik je javio svima da plaču za Baldurom i svi su plakali osim ženskog diva u špilji. Jedino ona nije htjela plakati za Baldurom i Baldur je ostao u Helu. Pretpostavlja se da je ženski div u špilji bio prerušeni Loki.