Loki

lokiLoki je bog trikova i spletki. Također je i div jer su mu roditelji divovi Farbauti i Laufey. Njegova djeca su Hel, vladarica podzemnog svijeta, i Fenrir, vuk kojeg su bogovi velike zmije Jormungand, koja opasa ljudski svijet, zatočili u okove. Iako je tu i tamo znao pomoći bogovima, u većini je slučajeva činio samo štetu. Sposoban je promijeniti svoj oblik i spol.