Jarilo

jariloJarilo je u slavenskoj mitologiji bio bog rata, plodnosti i proljeća. Otac mu je Perun, bog grmljavine, a majka Mokoš. Nakon rođenja ukrao ga je bog Veles i odveo u podzemlje, gdje je odrastao uz Velesove kćeri.

Prikazivan je kao lijep mladić u bijeloj odjeći koji jaše na bijelom konju. Na glavi ima vijenac od cvijeća, a u rukama klasje. Postoji još jedan opis Jarila u kojem ima sedam glava i vitezov oklop.

Jarilo predstavlja mladu životnu silu. Označava buđenje i rođenje, stvaranje novoga i svježega. Zbog toga ga se povezuje sa proljećem.

Također se smatra zaštitnikom slabih i nemoćnih.