Morana

moranaMorana je u slavenskoj mitologiji božica zime i smrti. Poznata je po brojnim imenima, uključujući Mara, Mor, Morena, Marzanna i sl. Kći je boga Svaroga i božice Lade. U početku je bila božica plodnosti i majka svih živih bića, ali s vremenom je postala glasnik bolesti i starosti. Ona predstavlja kraj fizičkog života. Sa sobom nosi zimu, snijeg i led. Ponekad se prikazuje u podzemnom svijetu zajedno s bogom Velesom.

Neke legende kažu da Morana živi u staklenom dvorcu koji čuvaju zmije. Ispred dvorca je rupa bez dna, a preko nje prelazi Kalinov most. Stari slaveni su smatrali da, kada osoba umre, ona prelazi preko mosta u stakleni dvorac božice Morane. Druge legende kažu da je Baba Yaga jedna od stvorenja koje je stvorila Morana. Isto tako neke legende kažu da je Baba Yaga samo jedan oblik Morane, odnosno da je Morana uzela oblik Babe Yage.

paljenje moranePostoje mnogi rituali i običaji koji uključuju Moranu. Jedan od rituala je da se pred kraj zime priziva proljeće tako da se napravi strašilo od slame u obliku žene. Strašilo je simboliziralo Moranu. Strašilo se baci u vatru i preskače se preko njega kako bi se simbolizirao prelazak preko zime i smrti. Zatim se strašilo baca u vodu, što simbolizira utapanje Morane, a time i tjeranje bolesti, problema, zime i ostalih loših stvari.