Svarog

svarogSvarog je vrhovni bog u slavenskoj mitologiji. Nastao je od Roda i nastavio je kreirati cijeli svijet i bogove. Samim time je i vladar svih bogova. Vladar je i svijeta duhova koji nazivaju Svarga. Jedni izvori kažu da mu je žena Vida, a drugi izvori kažu da je Lada. Ima dva sina, Daždboga i Svarožića.

Jedna od legendi kaže da je Svarog stvorio sunce i stavio ga na nebo da širi svijetlo i toplinu. Također njegova moć nad vatrom ima generativna i seksualna svojstva poput vatre. Kao stvoritelj ima moć da stvori živu materiju iz ničega, a pod seksualna svojstva se misli na strastvenu želju i seksualni nagon. Stvorio je dvanaest stupova da čuvaju nebeski svod i zvijezde na nebu.

Simbol boga Svaroga bio je kolovrat, slavenska svastika ili simbol sunca sa osam krakova. Svarog je prikazivan kako sjedi na prijestolju poput kralja. Na prsima je imao orla, a u rukama dva žezla koja su imala izgled sunca. Na glavi je imao šljem s bikovim rogovima. Dan posvećen Svarogu bio je utorak.

U srednjem vijeku na prostorima gdje je slavenska mitologija bila zastupljena razni žetveni obredi su se održavali u čast Svaroga. U nekim krajevima bi se svako jutro prije rada na polju seljaci duboko naklonili bogu Svarogu da im blagoslovi dan i njihov rad. Drugdje bi se bacala šaka zrnja prema nebu u njegovu čast.

Prema nekim legendama Svarog je svoj čarobni čekić upotrijebio kako bi zaustavio rast Altirskih planina. Od udarca je frcala iskra iz koje su nastali mnogi bogovi. Trenutak prije udarca čekića u planinu nazvan je Svarogov moment. Svarogov moment se događa prije sukoba dvaju ratnika na bojištu dok se gledaju oči u oči. Taj moment zapravo označava tenziju koja se tada stvara.