Veles

velesVeles je slavenski bog zemlje, vode i podzemlja. Sin je krave Zemun i boga Roda. Zaštitnik je stoke, šume, polja i divljih životinja. Njegova žena je Devana, zaštitnica lova i kraljica šume i šumskih stvorenja.

Veles ima moć transformacije u različite životinje, ali najčešće je obitavao u obliku medvjeda. Stari Slaveni su medvjeda smatrali kraljem i vladarom šuma. Bio je i jako lukav i pametan, iako je to najčešće koristio u sebične i zle svrhe.

Prikazivan kao polučovjek i poluzmija, s ovnovim ili bikovim rogovima i dugom smeđom bradom. Ponekad je prikazivan i u obliku starca sa štapom za stado. Ljudi su ga cijenili i štovali ga jer je on štitio stoku od kuge i polja činio plodnijima.

Veles je kasnije prikazivan kao demon te je postao vladarom podzemlja. Bio je u konstantnoj borbi s Perunom, koji vlada živim svijetom i nebom.  Perun mu je smrtni neprijatelj s kojim se sukobljava u cikličkim borbama.